Start Brexit 31 stycznia 2020 roku Wielka Brytania opuści Unię Europejską

31 stycznia 2020 roku Wielka Brytania opuści Unię Europejską

1273
0

Brytyjska Izba Gmin poparła w piątek projekt ustawy o porozumieniu w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty Europejskiej. Zjednoczone Królestwo ostatecznie opuści Unię 31 stycznia 2020 roku.

Za projektem ustawy zagłosowało 358 posłów, przeciw – 234, co oznacza, że przeszła ona różnicą 124 głosów. Oprócz posłów Partii Konserwatywnej, ustawę poparło sześciu deputowanych z opozycyjnej Partii Pracy.

Ustawa ma dać prawnie obowiązującą moc politycznym uzgodnieniom zawartym w umowie z UE, wynegocjowanej w połowie października przez rząd Borisa Johnsona. M.in. uchyla ona ustawę, na mocy której Wielka Brytania weszła przed laty do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i przywraca jej obowiązywanie do końca okresu przejściowego, daje podstawę prawną do przekazywania płatności do UE, do których Wielka Brytania się zobowiązała, wyjaśnia zapisy protokołu w sprawie granicy między Irlandią Północną a Irlandią, precyzuje też zakres, w jakim Wielka Brytania będzie podlegać jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości UE.

Do umowy wprowadzono tez pewne zmiany. Najważniejszą z nich jest wykluczenie możliwości przedłużenia okresu przejściowego poza 31 grudnia 2020 r., nawet jeśli do tego czasu nie udałoby się zawrzeć umowy handlowej z UE, co w praktyce oznaczałoby Brexit bez porozumienia. Nowa wersja ustawy daje też prawo do uchylania po zakończeniu okresu przejściowego orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE nie tylko Sądowi Najwyższemu, jak wcześniej planowano, lecz również sądom niższej instancji.

PoprzedniBrytyjscy lekarze zachęcają do szczepień przeciwko grypie
NastępnyUczniowie dostarczyli prawie 1000 posiłków potrzebującym na Boże Narodzenie